Google+ WorkingAtHomeSociety : Μάθε και αυτό

7 Φεβ 2013

And the winner is ....

'Αλλη μία έρευνα από τις ΗΠΑ, αυτή του Focus, δείχνει πως ο πιο ανερχόμενος επαγγελματικός κλάδος,  με αμοιβές που φθάνουν μέχρι και τα 130.000 δολάρια το χρόνο, είναι όσοι εργάζονται online από το σπίτι τους για τη βιομηχανία του ίντερνετ.
Mε μέσες ετήσιες αποδοχές της τάξης των 87.100 δολαρίων οι εργαζόμενοι από απόσταση, μπορεί να μην έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, εντούτοις είναι ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος ενώ ταυτόχρονα έχει την υψηλότερη ζήτηση. Για την κατάταξη λαμβάνονται και άλλα κριτήρια υπόψη, όπως είναι οι συνθήκες εργασίας και το επίπεδο του στρες που προκαλεί η δουλειά.
Ετσι, λοιπόν, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις καλύτερες δουλειές στις ΗΠΑ έρχονται οι online εργαζόμενοι του ίντερνετ . Η κατάταξη έχει ως εξής:
Online εργαζόμενοι με μέσες ετήσιες αποδοχές 87.100 δολάρια
Βοηθός ιατρικών επαγγελμάτων, 90.900 δολάρια
Καθηγητής, 70.400 δολάρια
Νοσοκόμοι, 85.200 δολάρια
Διευθυντής πληροφορικής (ΙΤ), 98.700 δολάρια
Πηγή: Sarotiko
READ MORE »

25 Ιαν 2013

Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις: 
Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών
Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών

Στον Οδηγό Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος. Η δράση βρίσκεται αναρτημένη και στις Προσκλήσεις - Προκηρύξεις του www.espa.gr  στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329

Η στρατηγική της παρέμβασης έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών τάσεων. Η παρέμβαση εστιάζεται καταρχήν στην άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και στη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μετριασμού των συνεπειών της κρίσης σε τομεακό και τοπικό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει:
  • την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης
  • την αντιστροφή του φαινομένου της ανεργίας
  • τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων
  • τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών δημογραφικών τάσεων
  • την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων του πληττόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:
  • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
  • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
  • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
  • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
  • αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
 
Η περίοδος υποβολήςείναι από 1/3/2013 έως 29/3/2013. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν αξιολογούνται.
READ MORE »

17 Ιαν 2013

Το Working At Home Society στο Greek Blogs by Women

To Working At Home Society έγινε μέλος του Greek Blogs by Women και πολύ χάρηκα για αυτό!

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Greek Blogs by Women είναι ο πρώτος κατάλογος ιστολογίων φτιαγμένων αποκλειστικά από ελληνίδες γυναίκες. Μέσω του καταλόγου δίνεται χώρος για επικοινωνία και προβολή του blog ή της επιχείρησης σας. 

Φίλες bloggers, ρίξτε μία ματιά και στείλτε την αίτηση σας για να γίνετε μέλος της κοινότητας.

Την παρουσίαση του Working At Home Society μπορείτε να την δείτε εδώ.

READ MORE »

8 Ιαν 2013

Κίνητρο για την επιχειρηματικότητα μέσω ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ κάνει ποδαρικό στους ανέργους με επιδότηση 24.000 ευρώ, σε 2.200 δικαιούχους, για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2013 και αφορά ανέργους ηλικιών μεταξύ 22 και 64 ετών.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι:
1. Να είναι άνεργος και να διαθέτει κάρτα ανεργίας
2. Να έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ
2. Να διαθέτει ΑΦΜ
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία
4. Ηλικία 22 έως 64 ετών
5. Σε περίπτωση σύστασης ΟΕ ή ΕΕ να κατέχει το 51%.

Το ποσό των 24.000 ευρώ θα δοθεί ως εξής: Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα 6.000 ευρώ και το υπόλοιπο σε τρεις ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ η κάθε μία.

Αίτηση στο πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο oaed.gr


Ίσως είναι η ευκαιρία για όσους έχουν επιχειρηματικές ανησυχίες και φυσικά ουσιαστική ανάγκη για την επιδότηση!

Πηγή: tromaktiko
READ MORE »

16 Δεκ 2012

Τόπος εργασίας: Παντού. ΜΕΡΟΣ Β΄

Σήμερα, μπορούμε πια να μιλάμε για ακριβοπληρωμένες ειδικότητες εικονικών εργαζομένων. Τα οικονομικά δεδομένα, που αναφέρονται σε άρθρο του Forbes για τις πιο ακριβοπληρωμένες ειδικότητες εικονικών εργαζομένων, αφορούν την αγορά της Αμερικής. Οπότε, ας μη σταθούμε τόσο στα ποσά, όσο στο γεγονός της ύπαρξης των ειδικοτήτων των παρακάτω εδικοτήτων. 

Πολλές από αυτές τις ειδικότητες συγκεντρώνονται στον τομέα της υγείας. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες υγείας, προσλαμβάνονται από νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες, για να συμβουλεύουν και να προσφέρουν βοήθεια από απόσταση. Οι Τηλεακτινολόγοι, για παράδειγμα, μελετούν τις ψηφιακές εξετάσεις ασθενών και συνομιλούν με τον θεράποντα ιατρό μέσω τηλεδιασκέψεων. Ως μία από τις πιο καλοπληρωμένες ιατρικές ειδικότητες, οι τηλεακτινολόγοι, μπορούν να κερδίζουν έως και $400,000 ετησίως, κάτι που εξαρτάται βέβαια τόσο από την εμπειρία τους όσο και από τις ώρες που εργάζονται. Ο Michael Haaren, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του website για την εργασία Rat Race Rebellion και συγγραφέας του Work At Home Now, αναφέρει εταιρείες όπως η Virtual Radiologic, η Imaging on Call και η Radiology 24/7, ως μερικές από αυτές που απασχολούν τηλεακτινολόγους σήμερα. 

Παρομοίως, οι Τηλεφαρμακοποιοί. Η μελέτη ιατρικών συνταγών και ο έλεγχος για ενδείξεις και αντενδείξεις φαρμάκων, μπορεί σήμερα να γίνει από παντού, όχι μόνο πίσω από τον πάγκο του φαρμακείου. Η Ann Rathke, τηλεφαρμακοποιός και συντονίστρια της Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου της βόρειας Ντακότα, ισχυρίζεται πως ένας τηλεφαρμακοποιός μπορεί να κερδίζει κατά μέσο όρο $105,000 το χρόνο, αν δουλεύει στον τομέα των λιανικών πωλήσεων φαρμάκων και $118,000, αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάποιο νοσοκομείο. 

Επιπλέον, Τηλενοσηλευτές, προσλαμβάνονται από νοσοκομεία ώστε να συμβουλεύουν τηλεφωνικώς τους ασθενείς. Αλλά και Ιατρικοί Συνταγογράφοι που επίσης εργάζονται εξ αποστάσεως, απασχολούνται στο να μετατρέπουν τη μαγνητοφωνημένη συνταγή ή διάγνωση των γιατρών σε γραπτά κείμενα και να κερδίζουν με αυτό τον τρόπο, μισθό της τάξης των $33,000. 

Με την εξάπλωση της τάσης για online μαθήματα σε κολλέγια, το να διδάσκεις σε μία τάξη δεν προϋποθέτει πια αίθουσα διδασκαλίας. Online καθηγητές ανώτερης εκπαίδευσης κερδίζουν περίπου $62,000 το χρόνο, διδάσκοντας από οπουδήποτε στον κόσμο, με τη βοήθεια μίας web κάμερας.

Όλο και μεγαλύτερη ανάγκη παρουσιάζεται επίσης και για μεταφραστές οι οποίοι χωρίς να περιορίζονται σε ένα γραφείο, μπορούν να κερδίζουν περί τις $43,000 ετησίως. «Καθώς οι ΗΠΑ γίνονται όλο και περισσότερο πολυπολιτισμικές, η ανάγκη για υπηρεσίες μεταφραστών αυξάνεται συνεχώς», τονίζει η Nancy Collamer, career coach και ιδρύτρια του website My Lifestyle Career. Οι γλώσσες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα κινέζικα, τα ισπανικά και τα αραβικά. «Συνδυάζοντας τη γνώση της γλώσσας με τεχνική εξειδίκευση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις νομικές μεταφράσεις, κάποιος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα εισοδήματα του». 

Ο πιο «τολμηρός» Haaren αναφέρει και άλλη μία ειδικότητα τους Phone-sex Operators, δηλαδή τους εργαζόμενους σε ροζ γραμμές. Σύμφωνα με την «ειδική» Mistress Susan, οι PSOs που δουλεύουν για άλλους μπορούν να κερδίσουν από $6 έως $30 την ώρα. Οι ανεξάρτητοι PSOs όμως μπορούν να βγάλουν από $3 έως $100 το λεπτό, με αποτέλεσμα εξαπλάσια κέρδη. Η συγκεκριμένη ειδικότητα τράβηξε την προσοχή μετά την πρόσφατη προβολή του φιλμ A Good Time, Call, όπου δύο νέες γυναίκες που δυσκολεύονται να βγάλουν τα προς το ζην βρίσκουν τη λύση όταν γίνονται «τηλεφωνικά δημιουργικές». Φυσικά μία τέτοια ειδικότητα, δεν είναι για όλους! 

Άλλες ακριβοπληρωμένες «εργασίες από παντού» είναι οι συγγραφείς τεχνικών θεμάτων, οι εικονικοί φοροτεχνικοί αλλά και οι εκπρόσωποι customer service. «Η αγορά οδεύει προς μία πιο ανεξάρτητη μορφή εργασίας» λέει ο Haaren. «Οι άνθρωποι με παλιομοδίτικες απόψεις, αναφορικά με την εργασία θα υποφέρουν. Αντίθετα όσοι κλίνουν προς την επιχειρηματικότητα και είναι αυτοπαρακινούμενοι θα προοδευόσουν».


READ MORE »

13 Δεκ 2012

Τόπος εργασίας: Παντού. ΜΕΡΟΣ Α΄

Σύμφωνα με πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Forbes και με πρόσφατη έρευνα σε πάνω από 3.000 επιχειρηματίες, 82% των ερωτηθέντων, πιστεύουν ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια πολλές επιχειρήσεις θα εξαρτώνται αποκλειστικά από εικονικές ομάδες online εργαζομένων.  

Ο Michael Haaren, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του website για την εργασία Rat Race Rebellion και συγγραφέας του Work At Home Now λέει: «Πολλές τάσεις υποστηρίζουν την πρόβλεψη ότι η εργασία από οπουδήποτε σύντομα θα είναι το νέο πρότυπο». Όλο και περισσότερες εταιρείες ενδιαφέρονται να προσλάβουν εργαζόμενους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να εκτελούν την εργασία τους στα εταιρικά γραφεία ή έστω κάπου κοντά σε αυτά. Ο Haaren υποστηρίζει πως εταιρείες όπως η American Express, η Amazon, η United Health και η Aetna, κατά κάποιο τρόπο συνειδητοποίησαν πως αν η διαδικασία πρόσληψης αφορά εικονικούς εργαζόμενους, αποκτούν πρόσβαση σε εκατομμύρια πιθανούς υποψήφιους, παρά στις εκατοντάδες αυτών που βρίσκονται σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων από την εταιρεία. Επίσης αυτό το σχήμα εργασίας οδηγεί σε εξοικονόμηση του κόστους στέγασης των εργαζομένων, μειώνει όμως και το turnover (το ρυθμό εναλλαγής προσωπικού), καθώς οι εργαζόμενοι γίνονται περισσότερο πιστοί στην εταιρεία τους, όταν τους προσφέρεται ελευθερία κινήσεων. 

Κάποιες διορατικές εταιρείες υλοποιούν την ιδέα της εργασίας από παντού και καινοτομούν. Συνεργαζόμενα κέντρα χώρων εργασίας ξεφυτρώνουν σε όλη την Αμερική για να προσφέρουν στους freelancers, στους επιχειρηματίες και σε όσους εργάζονται από το σπίτι τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα γραφείο με την ημέρα, την εβδομάδα ή το μήνα ή για όσο διάστημα επιθυμούν, σε όποια περιοχή της χώρας μπορεί να βρίσκονται. 

Η ιδέα αυτή έχει προσελκύσει και ορισμένους επενδυτές με πολλά βαλάντια. Μέσα από την επενδυτική του εταιρεία Revolution, ο ιδρυτής της AOL Steve Case στήριξε την εκκίνηση της Loosecubes τον Μάρτιο, η οποία συνταιριάζει «εικονικούς εργαζόμενους» με εταιρείες που έχουν χώρους ελευθέρων γραφείων. Παράλληλα, ο Jeff Bezos του Amazon και ο Howard Schultz των Starbucks είναι δύο από τα μεγάλα ονόματα της General Assembly, που εκτός των άλλων δραστηριοτήτων της διαθέτει και ένα χώρο ελεύθερων γραφείων 6.000 τ.μ. στην πόλη της Νέας Υόρκης. 

Στο μέλλον, οι «εργαζόμενοι από παντού» θα μπορούν να δουλέψουν ακόμα και από τον δρόμο, κυριολεκτικά! Ο Haaren βλέποντας πιο μακριά, κάνει λόγο για τα νέα μοντέλα της Ford, της Chevrolet and της Mercedes, εξοπλισμένα με WiFi, που μετατρέπει το αυτοκίνητο σε κινούμενο internet hotspot! 

Μπορούμε λοιπόν πια να μιλάμε για ακριβοπληρωμένες εικονικές δουλειές που κάποιος μπορεί να κάνει από τον καναπέ του σπιτιού του ή και από ένα τοπικό καφέ; 

Πηγή: Forbes
READ MORE »

8 Δεκ 2012

Θέλω να εργαστώ απο το σπίτι ... αλλά τι θα μπορούσα να κάνω;

Είναι κάποιοι που θέλουν να ξεκινήσουν εργασία από το σπίτι, αλλά δεν ξέρουν με τι θα μπορούσαν να ασχοληθούν; Πιο κάτω δίνονται οι βασικοί τομείς της εργασίας από το σπίτι, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ... 

Τηλεργασία: Το teleworking ή telecommuting παρότι είναι αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό, στην Ελλάδα έγινε πρόσφατα γνωστό. Σύμφωνα με την Συμφωνία – Πλαίσιο των Ευρωπαίων εταίρων για την τηλεργασία: 

Πρόκειται για μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων. 

Οι πληροφορίες για τις μορφές και την οργάνωση της τηλεργασίας είναι πολλές, γενικά όμως ο εν δυνάμει τηλεργαζόμενος καλό είναι να γνωρίζει ότι: 
 * Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα και αν δεν είναι μέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης, τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης, έχουν το δικαίωμα άρνησης της εφαρμογής της. 
 * Πρόκειται για ρύθμιση των συνθηκών πραγματοποίησης της εργασίας χωρίς να θίγεται άλλο δικαίωμα ή το καθεστώς απασχόλησης του εργαζόμενου. Τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα του παραμένουν τα ίδια με των υπόλοιπων εργαζόμενων της επιχείρησης, είτε αυτά αφορούν στην επικοινωνία του με την εταιρεία ή στην πρόσβαση σε κατάρτιση και σε επαγγελματική εξέλιξη ενώ οι τηλεργαζόμενοι υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης με τους συναδέλφους τους. 
 * Γενικά, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας, αλλά και την λήψη μέτρων για την προστασία των εταιρικών δεδομένων, ενώ ο τηλεργαζόμενος οφείλει να σεβαστεί τον εξοπλισμό και να συμμορφωθεί με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. 
 * Ο τηλεργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του, στο πλαίσιο όμως της ισχύουσας νομοθεσίας, και των κανονισμών της επιχείρησης. 

Οι λεπτομέρειες για τα παραπάνω πρέπει να συμφωνούνται πριν την έναρξη της εργασίας και να δίνονται στον εργαζόμενο γραπτώς, όλες οι συμφωνημένες πληροφορίες για την νέα φύση και εφαρμογή της δουλειάς του. 

Freelancers και Virtual Workers: Ως freelancer και «εικονικός εργαζόμενος» κάποιος, μπορεί να ζει στο Βόλο αλλά να δουλεύει στη Ν. Υόρκη!!! Μιλάμε για «παρόχους υπηρεσιών», σε «πελάτες» με τους οποίους δεν έχουν μόνιμη σχέση εργασίας. Εξεπλάγην ευχάριστα, όταν είδα σε σχετικό site ζήτησης και προσφοράς virtual συνεργασιών, πόσες ειδικότητες μπορεί να απασχολήσει αυτή η νέα μορφή τηλεργασίας. Η διαδικασία ξεκινά όταν ο εργαζόμενος διαλέξει το έργο που τον ενδιαφέρει και το «χτυπήσει» μέσω προσφοράς. Αν επιλεγεί από τον εργοδότη, το εκτελεί από το χώρο του εντός ορισμένων χρονικών ορίων. Για να πάρετε μία ιδέα, μπορείτε να επισκεφθείτε το vworker.com αλλά και το δικό μας findapro.gr, αφού η εγγραφή και η εξερεύνηση δεν κοστίζει τίποτα.

Internet: Σίγουρα υπάρχουν ειδικοί για να απαντήσουν στο ερώτημα, πως μπορούμε να απασχοληθούμε αποδοτικά μέσω (μια και αυτό το blog μετράει μόνο λίγες ημέρες παρουσίας). Πάντως η ανάπτυξη του internet, η κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων και το affiliate και niche marketing μπορούν, σε κατόχους blogs kαι sites, να αποδώσουν εν καιρώ. 

Δημιουργία της δική σας μικρής επιχείρησης: Είτε αξιοποιώντας κάποιο ταλέντο ή μία πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα, η δημιουργία μίας οικιακής επιχείρησης είναι τελικά αυτό που προτιμούν οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται να εργαστούν από το σπίτι. Και είναι λογικό να συμβαίνει, αφού το «μάθε τέχνη και άστηνε» είναι ρήση αρκετά διαδεδομένη, αλλά και επειδή το κόστος δημιουργίας της μικρής μας επιχείρησης στο σπίτι, είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων μικρό. Η βοήθεια δε, που παίρνει κανείς σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το internet γενικότερα, για την προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι σημαντική. Μικροί κατ’ οίκον επιχειρηματίες, είναι και όλοι όσοι αναλαμβάνουν την πώληση προϊόντων άλλων εταιρειών, με την μορφή της ανεξάρτητης συνεργασίας και με εργαλείο το δίκτυο γνωριμιών τους. Στο διαδίκτυο προσφέρεται πληθώρα τέτοιων επιλογών, όμως, αν και εναπόκειται στις προτιμήσεις του καθενός από εμάς, το τι θέλουμε να κάνουμε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις απάτες που κυκλοφορούν, σχετικά με την πώληση προϊόντων και τη δημιουργία υψηλών εισοδημάτων. 

Τέλος, (και για όσους διαβάζετε ακόμα και δεν έχετε βαρεθεί…), επιτρέψτε μου να πω ότι, ο εργαζόμενος από το σπίτι δεν είναι ένας «αόρατος άνθρωπος». Αν θέλουμε να χαρούμε τα οφέλη της εργασίας από το σπίτι, σε οποιαδήποτε μορφή της, οφείλουμε να ακολουθούμε τις τυπικές διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για τη δημιουργία επιχειρήσεων και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
READ MORE »

3 Δεκ 2012

Έλληνες και εργασία από το σπίτιΟι Έλληνες προτιμούν ολοένα και περισσότερο την εργασία από το σπίτι, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας, που διεξήγαγε τον Σεπτέμβριο η εταιρεία Regus, έπειτα από συνεντεύξεις με περισσότερα από 24.000 στελέχη σε πάνω από 90 χώρες. Οι βασικοί λόγοι της στροφής των Ελλήνων προς την εργασία από το σπίτι είναι, σαφώς, η μείωση των μετακινήσεων και η εξοικονόμηση ωφέλιμου χρόνου.
 Βέβαια, η έρευνα αποκαλύπτει πως τα προβλήματα για όσους επιλέγουν την εργασία από το σπίτι, δεν είναι λίγα και οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα:
Παραπάνω από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν, πως παιδιά ή άλλα συγγενικά άτομα διακόπτουν την εργασία τους αποζητώντας την προσοχή τους. Η ενασχόληση με τα παιδιά, τα κατοικίδια, η αργή σύνδεση στο Διαδίκτυο, αλλά και η αδυναμία πρόσβασης σε χρήσιμο εξοπλισμό γραφείου, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες μείωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων από το σπίτι. Μειωμένη, εμφανίζεται και η δυνατότητα πρόσβασης σε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα αλλά και η πιθανότητα για προαγωγή, λόγω της μη συχνής φυσικής παρουσίας του εργαζόμενου στο χώρο της εταιρείας. Ένας «κρυφός κίνδυνος» που εντοπίστηκε στο 10%  των ερωτηθέντων είναι και η κακή στάση του σώματος, λόγω της χρήσης ακατάλληλων για εργασία οικιακών γραφείων, που είναι πιθανόν να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας στο μέλλον και επομένως σε μείωση της αποδοτικότητας. Τέλος, από πολλούς συμμετέχοντες αναφέρθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας τα αίσθηματα μοναξιάς, αποξένωσης και αποκοπής από τους συναδέλφους.
Regus είναι η κορυφαία διεθνής εταιρείας παροχής ευέλικτων λύσεων γραφείου.)


READ MORE »